Barns og unges kommunestyre (BUKS)

Barns og unges kommunestyre i Sørum (BUKS) ble opprettet i 1998.

BUKS består av 16 representanter som velges på skolene i kommunen blant medlemmene i elevrådene. Representantene velges for ett år. BUKS velger selv sin egen barne- og ungdomsordfører som leder møtene.

BUKS har møte i kommunestyresalen i rådhuset inntil seks ganger i året.

Det er vedtatt egne vedtekter for BUKS.

Her kan du lese hvordan du kan foreslå saker som du ønsker at BUKS skal behandle.

møtekalender finner du saksliste, sakene og møteprotokoll til møtene i BUKS.

BUKS har følgende oppgaver:

  • Å fordele midler til trivselsfremmende tiltak i skole og nærmiljø
  • Å være høringsorgan i saker som angår barn og unge i Sørum
  • Å fremme forslag til styrking av oppvekstmiljøet i Sørum

Mer om Politiske råd og utvalg