Blaker Bo- og omsorgssenter

Prosjektet Blaker bo- og omsorgssenter er ferdigstilt og hadde offisiell åpning 06.09.2017.  

Det var vedtatt at bygget skulle ha 37 beboerrom fordelt på 4 somatiske avdelinger og en flerbruksavdeling med fem rom. Andre funksjoner er felles arealer som aktivitetsrom og kantine, seremonirom, personalrom og diverse støttefunksjoner. Hvert beboerrom er programmert til å være 28m² i somatiske avdelinger og 32m² i flerbruksavdelingen. Det nye prosjektet skulle knyttes til Fjuk bofelleskap og anses deretter som en samlet institusjon.

 

Tomten ligger på Fjuk i tilknytning til Skåningsrud og Fjuk skole. Området er preget av skog og landbruksarealer. Fjuk bofelleskap ble bygget sør på tomten for ca 10 år siden. Den delen av tomten som var avsatt til ny institusjon ligger i direkte tilknytning til Fjuk bofellesskap og har fallende terreng mot nord-vest.

 

00_Forside forprosjekt.jpg

3D-visning av bygget

<_CP_SCRIPTTAG src="https://api.bimsync.com/1.0/js/viewer.js"><_CP_SCRIPTTAG src="https://api.bimsync.com/1.0/js/viewer2d.js">

 
20151008_122411
20151008_122414
20151008_123018
20151008_123452
20151008_123455
20151008_123909
20151016_085225