Eiendomsskatt - Klage

Informasjon til deg før du søker

Dette klageskjemaet skal benyttes dersom du mener at eiendomsskattegrunnlaget, takst fastsatt etter alminnelig taksering er feil.

Dersom du mener mottatte skatteseddel om eiendomsskattegrunnlag på bakgrunn av formuesgrunnlaget fra Skatteetaten er uriktig må du legge frem klage til Skatteetaten. Nærmere informasjon om dette finner du på Skatteetatens sider:http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Bolig/Kommunal-eiendomsskatt/

 

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Eiendomsskatt

Spørsmål og svar

Søknader