bilde av jämthunden Varg

Elgjakt i kommuneskogen

Det er nå mulig å søke om elgjakt i kommuneskogen for 2019. Jakta er forbeholdt de som bor i Sørum kommune og inntil to gjestejegere.

Jaktfeltet er tilsluttet Fet og Sørum øst elgvald. Jaktlaget som får tildelt jakta må derfor innrette seg etter de regler og forpliktelser som settes av elgvaldet.

Fellingskvote for høstens jakt vil bli bestemt under kvotefordelingsmøtet i storvaldet som gjennomføres nærmere jakta. Prisen på jakt i kommuneskogen Mork Skog Østre er:

  • Kr 2.000,- pr. dyr for jaktretten (som forskuddsbetales)
  • Kr 50,- pr. kg slaktevekt
  • I tillegg kommer merverdiavgift på 25 % og fellingsavgift (momsfri) for voksne dyr og ungdyr/kalv

Henviser til vedlagte regler. 

Søknadsfristen for elgjakta i kommuneskogen er 21. juni 2019.

Søknaden sendes enten til:

Jakttildelingen skjer ved loddtrekning, og vil bli gjennomført snarest etter søknadsfristen. Alle lag som har levert søknad underrettes om resultatet av trekningen.