Familiesenter-aktiviteter

Familiesenter-aktiviteter er en fellesarena for de tre enhetene i Barn, unge og familie. Familiesenter-aktivitetene er lett tilgjengelige tilbud til barn og unge opptil 20 år, og deres familier. Det er gratis. Det er ikke behov for henvisninger. Det er bare å ta kontakt.

Her tilbys:

 

For mer informasjon, påmelding eller om du har spørsmål, ta kontakt med Familiesenter-koordinator på telefon 901 61 100 eller e-post familiesenteret@sorum.kommune.no.