Om Flyktningtjenesten

Ansvarsområder

Flyktningtjenesten arbeider, etter avtale med IMDI, med å finne bolig samt hjelpe til med bosetting. Gjennom introduksjonsprogrammet legges det til rette for mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnsliv samt bidrar til økonomisk selvstendighet. Målet for oss er at flyktningene som kommer til Sørum opplever størst mulig grad av mestring og selvstendighet.

Kontaktinformasjon

Rådhuset
Kuskerudveien 11
1920 Sørumsand
63 86 90 00

postmottak@sorum.kommune.no

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk