Foreldreveiledningskurs

Om Familiesenter - tilbud

Familiesenter- tilbud - en felles tjeneste for Barn, unge og familie

Familiesenter-tilbudet er gratis:

  • Foreldreveiledningskurs 

  • Temakvelder for foresatte

  • Samtaler med barn, unge og deres familier

  • Åpen barnehage

Familieteamet er et lett tilgjengelig tilbud til barn og unge opptil 20 år, og deres familier. Familieteamet tilbyr råd og veiledning knyttet til barns oppvekst, og utfordringer knyttet til familieliv. Det er gratis. Det er ikke behov for henvisninger. Det er bare å ta kontakt på kontakt-telefonen eller e-postadressen familiesenteret@sorum.kommune.no.

 

Kontaktinformasjon

Sørumsandvegen 69, 1920 Sørumsand
Kontaktes på telefon 901 61 100 eller epost: familiesenteret@sorum.kommune.no.