Forside - Nyheter

Sammenslåingen: - Større fagmiljøer gir stabilitet og trygghet

Publisert 17. august 2018  | Oppdatert 17. august 2018

Sørum kommune har nå ansatt tre nye styrere til barnehagene i Sørum. De ser fram til å delta i byggingen av Lillestrøm kommune og Sørums satsing med å skape gode og trygge oppvekstmiljøer.

Åpne møter om endring av kommuneplanen for Sørum

Publisert 16. august 2018  | Oppdatert 16. august 2018

Sørum kommune rullerer nå kommuneplanens arealdel og arrangerer åpne møter i uke 35 og 36

SKOLESTART - SENK FARTEN!

Publisert 15. august 2018

Torsdag 16. august starter skolene med mange små, nye myke trafikanter på veiene.

Skolestart og trafikksikkerhet

Publisert 13. august 2018  | Oppdatert 13. august 2018

Vegetasjon som hindrer fri sikt må klippes!

Stenging av Kuskerudnebben bad og Bader`n på Rånåsfoss fredag 10.08.18

Publisert 09. august 2018

Fredag vil et lavtrykk passere over Sør-Norge og gi sterk vind og mye nedbør. På bakgrunn av dette og etter en sikkerhetsvurdering holder vi Kuskerudnebben bad og Bader`n på Rånåsfoss stengt  fredag 10.08.18. Vi holder igjen åpent lørdag 11.08.18.

Utdeling av miljøsertifikat til Måkestad Engros Øst

Publisert 07. august 2018

Tirsdag 7.8.2018 besøkte ordfører Marianne Grimstad Hansen selskapet Måkestad Engros Øst for overrekkelse av miljøfyrtårnsertifikat.

Fortsatt vanningsrestriksjoner for Sørum kommunale vannverk

Publisert 06. august 2018  | Oppdatert 16. august 2018

Vi oppfordrer til bruk av sunn fornuft, ikke vann med slange eller spreder!

Skoglyfjellet sør - varsel om oppstart av reguleringsplan - Heiaterrassen

Publisert 03. august 2018  | Oppdatert 03. august 2018

Frist for merknader er innen 30. august 2018.
Hekseberg Terrasse AS varsler om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Skoglyfjellet sør.

Blaker vannverk innfører vanningsforbud

Publisert 02. august 2018

Den siste tids tørke har gjort at vannstanden i vannreservoaret er svært lavt

Fakta om matservering til eldre på institusjon i Sørum kommune

Publisert 30. juli 2018  | Oppdatert 31. juli 2018

Har du fått med deg debatten om middagstilbudet til sykehjemsbeboerne i Sørum kommune denne sommeren? Vi har bedt kommunalsjef Bjørg Torill Madsen oppsummere etter at nytt mattilbud ble innført 18. juni 2018.

Fortsatt totalforbud mot åpen ild i, eller nært skog og mark

Publisert 30. juli 2018  | Oppdatert 16. august 2018

Det er fortsatt økende skogbrannfare i vårt område

Kartlegging av edelkreps og vasspest

Publisert 02. juli 2018  | Oppdatert 02. juli 2018

I august og september 2018 skal Vannområde Leira-Nitelva kartlegge edelkreps og vasspest.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Bankgården og Sentrumsgården, og oppstart av forhandling om utbyggingsavtale

Publisert 26. juni 2018  | Oppdatert 20. juli 2018

Frist for å sende inn innspill er 01.09.18. Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.

Avlingssvikt

Publisert 25. juni 2018  | Oppdatert 17. juli 2018

Tørke og ekstrem varme i mai og juni 2018 har gitt en vanskelig start på vekstsesongen mange steder med dårlig spiring og vekst. Meld fra til kommunen om du er i en situasjon med mulig avlingsskade.

Planprogram for Bjørkemoen massemottak og næringsområde er fastsatt

Publisert 25. juni 2018  | Oppdatert 25. juni 2018

Kandidater til Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2018

Publisert 25. juni 2018  | Oppdatert 25. juni 2018

Nominasjonen til Bedriftsutviklingsprisen i landbruket (BU-prisen) har startet. Også i år trenger de din hjelp til å finne frem til og foreslå verdige kandidater.

Offentlig ettersyn av kommuneplan 2019 - 2031 - arealdelen

Publisert 21. juni 2018  | Oppdatert 10. august 2018

Frist for merknader er 26.09.2018. Kommunestyret i Sørum kommune vedtok 13.06.2018 i sak 131/18 å legge forslag til kommuneplan 2019 – 2031 - arealdelen ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 11-14.

Høring av forslag til utbyggingsavtale Sennerudtoppen

Publisert 21. juni 2018  | Oppdatert 15. juli 2018

Frist for å sende inn høringssvar er 1.9.2018

Velferdsteknologiens ABC – Første kull bestått

Publisert 18. juni 2018  | Oppdatert 18. juni 2018

Sørum kommune satser på velferdsteknologi og som ett ledd i dette er det behov for økt kompetanse i tjenestene.

Til høsten starter arbeidet med ny Frogner bru

Publisert 18. juni 2018  | Oppdatert 18. juni 2018

Statens vegvesen skal skifte ut Frogner bru, og bygge ny gangbru over Leira.