Forside - Nyheter

Lokalsamfunnet i Sørum skal bli demensvennlig

Publisert 18. mars 2019  | Oppdatert 19. mars 2019

Sørum kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen har signert en avtale som skal gjøre Sørum mer demensvennlig.

Landbruksnytt nr. 1 - 2019

Publisert 18. mars 2019

Mye viktig informasjon i årets første landbruksnytt

Høring av forslag til reguleringsplan for Rånåsfoss stasjon

Publisert 12. mars 2019  | Oppdatert 12. mars 2019
Frist for å sende inn høringssvar er satt til 24.04.19.
Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget. 

Offentlig ettersyn - forslag til utbyggingsavtale for Orderudjordet

Publisert 12. mars 2019  | Oppdatert 12. mars 2019

Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget (MSU) i Sørum kommune vedtok 07.03.2019, sak 18/19 å legge forslag til utbyggingsavtale for Orderudjordet ut til offentlig ettersyn.
Frist for merknad innen 24.04.2019.

Ravinelandskapet i Sørum

Publisert 05. mars 2019  | Oppdatert 05. mars 2019

Etter ravinekartleggingen i Sørum kommune gjennomført i 2014-2016 sto det igjen et kartleggingsbehov, som i 2018 ble sluttført. 

Vannledning og vannkum i Skogvegen - Heimlyvegen

Publisert 27. februar 2019

Sørum Kommune vil informere om sanering av vannledning og etablering av ny vannkum i Skogvegen

Totalforbud mot svarte avfallssekker

Publisert 27. februar 2019  | Oppdatert 27. februar 2019

Fra 1. mars innføres totalforbudet mot svarte søppelsekker på alle ROAF`s Gjenvinningsstasjoner

Tilskudd til verdiskaping rundt Nordre Øyeren

Publisert 13. februar 2019

Akershus fylkeskommune og Riksantikvaren gir tilskudd til verdiskapingstiltak i området rundt Nordre Øyeren. Fokus for ordningen er kulturhistorien knyttet til fløting og sagbruk, og naturverdiene knyttet til Nordre Øyeren naturreservat m.m.

Har du barn mellom 0-10 år og ønsker foreldrekurs?

Publisert 13. februar 2019

Virksomheten Barn, unge og familie i Sørum kommune arrangerer nå igjen Circle of Security – Parenting (COS-P) foreldrekurs på Sørumsand helsestasjon. Kurset fokuserer på hvordan forstå og møte barns signaler og behov samt hvordan foreldre kan være stabile og trygge omsorgspersoner. Dette er et populært tilbud som har vært etterspurt blant foreldre i kommunen.

 

Det er totalt 14 plasser på kurset, som er gratis og omfatter sju samlinger, onsdager kl. 14.30-16.00, med oppstart 27. februar og avslutning 10. april. Kurset ledes av psykologene Christine Fjeldvang og Erik Aspqvist, og anbefales for foreldre med barn i alderen 0-10 år.

For påmelding, send en epost til: familiesenteret@sorum.kommune.no eller ring 901 61 100.

Ønsker du å bli noe - bli lærling!

Publisert 11. februar 2019  | Oppdatert 11. februar 2019

Fra 2020 blir Sørum, Fet og Skedsmo kommune til Lillestrøm kommune. Kommunene samarbeider nå om tilsetting av tilsammen 40 lærlinger i ulike yrkesfag.

Mye snø og regn de neste dagene - glatte veier!

Publisert 07. februar 2019  | Oppdatert 11. februar 2019

Det er meldt ca 10 cm snø det neste døgnet og fra lørdag er det meldt mye regn.

Vi er i full gang med fres for å rydde i kryss og få bort noen av de harde brøytekantene. Brøyting vil fortsette det neste døgnet.
Regnvær og temperatur vil sees an og vi er klare med både salt og grus.

Oppfordring til hundeeiere - hold hunden i bånd

Publisert 07. februar 2019  | Oppdatert 07. februar 2019

Vi anmoder om at hundeeiere må ta hensyn til vilt i disse dager og holde hunden i bånd

Offentlig ettersyn av gebyrforskrift for plansaker, byggesaker, eierseksjonering og oppmåling i Lillestrøm kommune

Publisert 05. februar 2019  | Oppdatert 07. februar 2019

Det er vedtatt utkast til ny gebyrforskrift for Lillestrøm kommune innenfor fagområdene plan, byggesak og geodata.
Frist for merknad 29.03.2019.

Snø må håndteres på egen eiendom!

Publisert 04. februar 2019  | Oppdatert 07. februar 2019

Det er forbudt å måke snø ut i de kommunale veiene og vi ber innstendig om at alle følger dette påbudet!

Demensenheten Sørvald har problemer med telefonsystemet

Publisert 01. februar 2019

Demensenheten sørvald har for tiden problemer med telefonsystemet. For å komme i kontakt med avdelingene ring 95 00 11 06

Sørumprisen 2018 er tildelt til Helge Njaa

Publisert 31. januar 2019

Prisen tildeles årlig til en innbygger som gjennom mange år har vist et ekstraordinært engasjement for å fremme kultur og felleskap i kommunen. 

Ny lokal beverforskrift

Publisert 21. januar 2019  | Oppdatert 21. januar 2019

Kommunestyret har vedtatt ny lokal beverforskrift

Vinteraksellast innføres på Fylkes- og Kommunale veier i Akerhus og Østfold

Publisert 18. januar 2019

- fra og med mandag 21. januar 2019

Det innføres vinteraksellast iht. gjeldende veglister. Ordningen gjelder kun for de strekninger som er oppført med bruksklasse vinter i kolonnen for bruksklasse i veglistene. Vinteraksellasten gjelder normalt frem til teleløsningen begynner om våren, men kan bli opphevet på kort varsel ved en eventuell langvarig mildværsperiode i løpet av vinteren. Opphevingen vil bli annonsert, og transportørene plikter å holde seg orientert om dette.

Nye Frogner helsestasjon åpnet

Publisert 14. januar 2019

Frogner helsestasjon åpnet i nye lokaler 7. januar og ordfører deltok i markering av åpningen.

Du finner den nye helsestasjonen i de gamle lokalene til Frogner bibliotek.  

Lokalene er oppgradert fra bibliotekbruk til helsestasjon. Frogner helsestasjon består av et resepsjonsområde der brukerne blir ønsket velkommen og barna blir veid og målt, fire behandlingsrom/kontorer, personalkjøkken, bruker- og personaltoaletter og lagerrom. Behandlingsrommene er av god størrelse og lyse og fine.

Helsestasjonen skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos blivende foreldre og barn.  Her tilbyr vi svangerskapsomsorg og helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år. Innbyggerne vil her møte kvalifiserte og engasjerte medarbeidere.

 

Fra 1.1.19 er tittelen for helsesøster endret til helsesykepleier. Dette er gjort for å rekruttere flere menn inn i yrket og å senke terskelen for unge gutter til å oppsøke hjelp. Endringen er gjennomført etter forslag fra Norsk sykepleierforbund (NSF).

 

 

 

Sørumsand stasjon - status i prosjektet

Publisert 11. januar 2019  | Oppdatert 11. januar 2019

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk