Forside - Nyheter

Endelig vedtak om grensejustering mellom Sørum og Nes

Publisert 13. desember 2018  | Oppdatert 13. desember 2018

Fylkesmannen har vedtatt at kommunegrensen mellom Nes kommune og den nye kommunen Lillestrøm (Skedsmo, Fet og Sørum) blir justert slik at områdene Neslerud og Simarud i dagens Sørum blir en del av Nes kommune fra 1. januar 2020.

Kirkebakken - varsel om oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale

Publisert 10. desember 2018  | Oppdatert 10. desember 2018

Frist for uttalelse er 11.01.2019
Boligutvikling Frogner AS er i gang med detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Kirkebakken i Sørum kommune

Utbyggingsavtale for Hval søndre

Publisert 05. desember 2018  | Oppdatert 05. desember 2018

Forslag til utbyggingsavtale for Hval søndre ble godkjent av kommunestyret i møte 21.11.2018 sak 203/18

Planarbeid, omregulering og utvidelse av Esval massedeponi

Publisert 05. desember 2018  | Oppdatert 05. desember 2018

Sak om oppstart av planarbeid, omregulering og utvidelse av Esval massedeponi, er behandlet i miljø- og samfunnsutviklingsutvalget

VANNMÅLERAVLESNING

Publisert 04. desember 2018  | Oppdatert 04. desember 2018

Alle som har vannmåler får denne uken SMS eller avlesningskort i posten.

Utvidet grensejustering mellom Sørum og Nes kommuner - kommunestyrebehandling

Publisert 03. desember 2018  | Oppdatert 03. desember 2018

Sørum kommune er positiv til at grensen mellom Nes og Sørum justeres i tråd med kartverkets forslag til grense

Grønn fagskole - studier hos Hvam videregående skole

Publisert 03. desember 2018  | Oppdatert 03. desember 2018

Fagskolen Innlandet, studiested Hvam tar nå opp studenter til tre ulike studier, med oppstart til høsten

Ny vannkum i Østbyvegen

Publisert 30. november 2018

Arbeidet starter mandag 3. desember

Se kart for omkjøring

Varsel om planarbeid Lystad, Sørumsand

Publisert 22. november 2018  | Oppdatert 22. november 2018

 

Varsel om planarbeid for områderegulering av nytt næringsareal og brannstasjon på Lystad, Sørumsand

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av områderegulering i Sørum kommune, med eiendom gnr. 44/bnr. 9, del av gnr. 43/bnr. 2 og 3 og tilliggende veger fv. 172 og fv. 258. Planområdet er ca. 140 daa. Annonsering i Romerikes Blad og i Indre Akershus Blad skjer i uke 47.

Merknader til oppstartsvarslingen

Merknader eller opplysninger til planarbeidet med frist 11.01.2019 sendes på e-post til regulering@vindveggen.no, eller pr. brev til: Vindveggen Arkitekter AS, Skedsmogata 7, 2000 Lillestrøm.

 

Varsel om planarbeid for områderegulering av nytt næringsareal og brannstasjon på Lystad, Sørumsand

Planprogram til områdeplan for næringsområde ved Sørumsand

Gratis HPV-vaksinering av jenter født 1991-1996

Publisert 15. november 2018

Sørumsand helsestasjon holder åpent for gratis HPV-vaksinering av jenter født 1991-1996 onsdag 21. november fra 16-19. Ingen timebestilling.

Det er også mulig å få vaksinen på Sørumsand helsestasjon hver mandag mellom kl. 14.30 og 15.30. Ingen timebestilling. NB! Siste mulighet for vaksinering vil være mandag 17.12 (mellom 14.30 og 15.30).

Gratistilbudet går nå mot slutten, og dersom man ønsker å benytte seg av dette, minner vi om at første dose må være satt innen utgangen av desember 2018.

 

Trykk her for informasjon Helsestasjon for ungdom. Du kan også følge oss på våre facebooksider.

Hexebergvegen (FV 254) er oversvømt

Publisert 12. november 2018  | Oppdatert 13. november 2018

Veien blir stengt for gjennomkjøring. Velg alternativ kjørerute.

Høring av gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing for 2019

Publisert 05. november 2018  | Oppdatert 10. desember 2018

Høringsfrist 4.12.18. Liten endring av gebyrregulativet for for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing (VAR) for 2019

Nedgravd parafin-/oljetank

Publisert 02. november 2018  | Oppdatert 02. november 2018

Brøyting og strøing i Sørum kommune

Publisert 01. november 2018

Slik gjør vi det

Det brøytes ved 10 cm snøfall.
Salting gjøres tidligere og oftere enn vanlig brøyting.

Høring av gebyrregulativ for byggesak, landbruk, geodata, plan og regulering (PNB) 2019

Publisert 01. november 2018  | Oppdatert 10. desember 2018

Høringsfrist 4.12.18. Mindre endringer, samt indeksregulering av gebyrregulativet til PNB for 2019 er lagt frem

Lansering av bygdebok

Publisert 30. oktober 2018  | Oppdatert 30. oktober 2018

Sørum kommune lanserer nå det sjette bindet av Bygdebok for Sørum – bosettings- og næringshistorie.

Kartverket avslutter trykking og utsendelse av adressemerker

Publisert 23. oktober 2018  | Oppdatert 23. oktober 2018

Alle som har leilighet i flerboligbygg skal merke med adressemerke. Merket viser etasje og bolignummer.

Skrivervegen på Sørumsand er delvis mørklagt

Publisert 17. oktober 2018

Det må legges ny kabel og arbeidet starter opp mandag 22. oktober.

Landbruksnytt nr. 4 - 2018

Publisert 15. oktober 2018  | Oppdatert 16. oktober 2018

Spennende lesing i 4. utgaven av landbruksnytt

Sammen for et inkluderende arbeidsliv

Publisert 12. oktober 2018  | Oppdatert 15. oktober 2018

Hvordan kan du som arbeidsgiver få nytte av verdifull arbeidskraft? Hvordan kan du gi noen med nedsatt arbeidsevne og hull i CV-en en sjanse til å vise hvem de er og hva de duger til? NAV inviterer til et lunsjseminar 18.oktober i Lillestrøm.