Forside - Nyheter

Frognervegen 61 og 63 - varsel om oppstart av planarbeid

Publisert 23. mai 2019  | Oppdatert 23. mai 2019

I Miljø- og samfunnsutviklingsutvalgets møte 07.03.2019 i sak 11/19 ble det gjort vedtak om oppstart av detaljregulering for Frognervegen 61-63 
Frist for merknad er 24.06.2019

Sørumsand stasjon: Ny plattform fra 3. juni 2019

Publisert 16. mai 2019

Det blir endringer for reisende i anleggsperioden. Bane NOR oppgraderer Sørumsand stasjon for å gi en tryggere og mer tilgjengelig stasjon for alle brukergrupper.

Sørum barneverntjeneste trenger besøkshjem

Publisert 10. mai 2019  | Oppdatert 24. mai 2019

Sørum barneverntjeneste har behov for besøkshjem til barn i alderen 1-12 år.

Positive hovedtall for matserveringen til eldre institusjonsbeboere i Sørum

Publisert 08. mai 2019  | Oppdatert 08. mai 2019

Sørum kommunens matservering til eldre på institusjon, hjemmeboende og brukere av dagsenteret i Sørum ligger over gjennomsnittet. Både når det gjelder ernæringsmessige behov, den sosiale rammen rundt måltidet og måltidene som serveres. Dette viser en undersøkelse foretatt blant beboere og pårørende ved eldreinstitusjonene i Sørum kommune.

Bålforbud og bråtebrenning

Publisert 10. april 2019  | Oppdatert 30. april 2019

Med fjorårets skogbrannsommer friskt i minne, ønsker brannvesenet å gjøre oppmerksom på bålforbudet fra mandag 15. april. 

Kommuneplanen 2019 - 2031 til sluttbehandling

Publisert 09. april 2019  | Oppdatert 09. mai 2019

Forslag til kommuneplan 2019 – 2031 har vært på høring, og kommer nå opp til sluttbehandling.

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - Lillestrøm kommune

Publisert 09. april 2019  | Oppdatert 09. april 2019

Kommuneplanens samfunnsdel skal inneholde mål og strategier for den nye kommunens arbeid. Samfunnsdelen blir Lillestrøm kommunens overordnede strategiske plandokument. Planen skal omfatte både tjenestene våre og rollen vi spiller som utvikler av lokalsamfunnet. Frist 26. mai 2019.

Sennerudtoppen del 2 - varsel om oppstart av planarbeid

Publisert 08. april 2019  | Oppdatert 16. mai 2019

Frist for merknader er 10.05.2019.

Frogner sentrum - mindre endring av reguleringsplan

Publisert 08. april 2019  | Oppdatert 02. mai 2019

Innsnevering av vei som blir enveiskjørt, samt sammenslåing av 2 felt.
Frist for merknader og uttalelser er 1. mai 2019.

Tilskudd til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag i Akershus

Publisert 05. april 2019

Sameier, borettslag og garasjelag i Akershus kan få støtte til ladeinfrastruktur. Formålet er å bidra til at flere får mulighet til hjemmelading av elbiler

Temakveld om edelkreps

Publisert 02. april 2019  | Oppdatert 02. april 2019

Vannområde Leira-Nitelva (VO) ønsker velkommen til temakveld om edelkreps

Villavegen 1, Sørumsand - varsling oppstart detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale

Publisert 27. mars 2019  | Oppdatert 02. mai 2019

Gjelder oppstart av privat detaljregulering for eiendommen Villavegen 1. Reguleringen vil gjelde for eiendommene gnr/bnr: 46/32, 46/33 og 46/54.
Frist for merknader er 25.04.2019

Dispensasjon fra byggegrense - ny digital tjeneste

Publisert 26. mars 2019  | Oppdatert 26. mars 2019

Nå er det åpnet for en digital tjeneste for deg som ønsker å bygge nærmere veien enn byggegrensen tillater

Olberg 1, Olberg 2 og Kroken - offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan

Publisert 25. mars 2019  | Oppdatert 16. mai 2019

Prosjektet legger til rette for barnehage og rundt 600 nye boliger, i form av konsentrert og frittliggende boligbebyggelse, samt noe blokkbebyggelse.
Frist for merknader er 13.05.2019.

Lokalsamfunnet i Sørum skal bli demensvennlig

Publisert 18. mars 2019  | Oppdatert 19. mars 2019

Sørum kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen har signert en avtale som skal gjøre Sørum mer demensvennlig.

Landbruksnytt nr. 1 - 2019

Publisert 18. mars 2019

Mye viktig informasjon i årets første landbruksnytt

Høring av forslag til reguleringsplan for Rånåsfoss stasjon

Publisert 12. mars 2019  | Oppdatert 09. mai 2019
Frist for å sende inn høringssvar er utividet til 8.mai 2019.
Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget. 

Offentlig ettersyn - forslag til utbyggingsavtale for Orderudjordet

Publisert 12. mars 2019  | Oppdatert 25. april 2019

Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget (MSU) i Sørum kommune vedtok 07.03.2019, sak 18/19 å legge forslag til utbyggingsavtale for Orderudjordet ut til offentlig ettersyn.
Frist for merknad innen 24.04.2019.

Ravinelandskapet i Sørum

Publisert 05. mars 2019  | Oppdatert 05. mars 2019

Etter ravinekartleggingen i Sørum kommune gjennomført i 2014-2016 sto det igjen et kartleggingsbehov, som i 2018 ble sluttført. 

Vannledning og vannkum i Skogvegen - Heimlyvegen

Publisert 27. februar 2019

Sørum Kommune vil informere om sanering av vannledning og etablering av ny vannkum i Skogvegen