Forside - kampanjer

Offentlig ettersyn av kommuneplan 2019 - 2031 - arealdelen

Publisert 21. juni 2018  | Oppdatert 25. juni 2018

Frist for merknader er 26.09.2018. Kommunestyret i Sørum kommune vedtok 13.06.2018 i sak 131/18 å legge forslag til kommuneplan 2019 – 2031 - arealdelen ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 11-14.

Friggvegen åpnet: - Gratulerer med eget hjem!

Publisert 19. april 2018  | Oppdatert 19. april 2018

- Å flytte for seg selv er en viktig milepæl. Ved å kunne klare seg selv, blir man straks mer voksen. Det får dere muligheten til nå, sier ordfører Marianne Grimstad Hansen. I forrige uke åpnet hun Friggvegen som gir tjenester til åtte personer med utviklingshemming og avlastning i helger og ferier for to personer.

Alt om vår nye kommune på lillestrøm.kommune.no

Publisert 05. mars 2018  | Oppdatert 11. juni 2018

Sørumprisen 2017 går til Berit Leikhammer

Publisert 01. mars 2018  | Oppdatert 01. mars 2018

Årets Sørumpris 2017 er tildelt Berit Leikhammer for stort engasjement for lokalmiljøet. Vi gratulerer!

– Målet er å gjøre livet bedre for innbyggerne

Publisert 08. februar 2018

Nå begynner målene for Lillestrøm kommune å ta form. - Målene er fremtidsrettet og en moderne tankegang skal prege Lillestrøm kommune. Hovedmålet er at livet skal bli bedre for innbyggerne, oppsummerer leder av fellesnemnda, Ole Jacob Flæten.

Se folkemøtet her: Hvor skal fremtidens kommunegrense gå?

Publisert 21. desember 2017  | Oppdatert 10. januar 2018

Her kan du se folkemøtet om grensejustering mellom Nes og Sørum/Lillestrøm kommune som ble holdt 10. januar.

Styrker det forebyggende arbeidet for barn og unge

Publisert 08. januar 2018  | Oppdatert 08. januar 2018

Sørum kommune styrker sin hovedsatsing på barn og unges trygge og gode oppvekst. Blant annet skal det skal ansettes to miljøterapeuter til skolestart 2018. Allerede fra 1. januar 2019 skal det være en miljøterapeut knyttet til hver skole. Utekontakten slik vi kjenner den i dag erstattes av disse.

- Vi skal sette nye Lillestrøm kommune på kartet!

Publisert 21. desember 2017  | Oppdatert 21. desember 2017

- Nye Lillestrøm kommune vil med større tyngde sette Nedre Romerike på kartet og jeg gleder meg til dette arbeidet. Det sier nyvalgt prosjektleder for Lillestrøm kommune, Trine Myrvold Wikstrøm.

Større handlingsrom i budsjettet for 2018

Publisert 21. desember 2017

Vedtaket om et lavere krav til overskudd, gir et større handlingsrom for budsjettet for 2018.

Lillestrøm blir navnet på den nye kommunen

Publisert 19. desember 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at Lillestrøm blir navnet på den nye kommunen som vil bestå av Skedsmo, Fet og Sørum.

Bygging av den nye kommunen: Behov for flere ansatte for å gi et godt tjenestetilbud

Publisert 16. november 2017  | Oppdatert 16. november 2017

- Det vil bli behov for flere ansatte, ikke færre. Det sier leder for fellesnemda, Ole Jacob Flæten.

Grensejustering mellom Sørum og Nes - se første folkemøtet her

Publisert 26. september 2017  | Oppdatert 05. januar 2018

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å utrede konsekvenser av en grensejustering mellom Nes og Sørum kommuner som omfatter Rånåsfoss og Auli.

Frogner skole og kultursenter: - Et samlingspunkt for en god oppvekst

Publisert 19. oktober 2017  | Oppdatert 19. oktober 2017

- Frogner skole og kultursenter skal bidra til gode minner og en god oppvekst. Stedet vil være et naturlig samlingspunkt for å bygge et rikt og variert lokalsamfunn, sier ordfører Marianne Grimstad Hansen.

På vei mot en ny kommune - fellesnemda med første møte 

Publisert 11. oktober 2017  | Oppdatert 12. oktober 2017

- Det er en historisk dag, og målet er å skape en bedre kommune enn vi kan lage hver for oss. Slik innledet Ole Jacob Flæten det første møtet i fellesnemnda for den nye kommunen.

Fylkesmannen: God krisehåndtering av Sørum kommune

Publisert 09. oktober 2017  | Oppdatert 09. oktober 2017

Fylkesmannen konkluderer med at Sørum kommune håndterte krisearbeidet godt i forbindelse med det tragiske leirskredet 10. november 2016 ved Asak som krevde tre menneskeliv.

Avfallsinnsamling i Sørum som normalt etter konkurs hos RenoNorden

Publisert 19. september 2017
RenoNorden ble slått konkurs mandag 18.september. RenoNorden jobbet på oppdrag for ROAF i Sørum. ROAF påtar seg midlertidig ansvar for sjåførene på de aktuelle rutene, slik at innbyggerne ikke skal bli berørt.

Nå har Blaker- bo og omsorgssenter åpnet

Publisert 07. september 2017  | Oppdatert 07. september 2017

 - Innflyttingsfester er det beste jeg vet! Det er fint å treffe gamle venner i nye omgivelser. Det er fint å feire starten på noe nytt, sier statsråd Bent Høie. Sammen med ordfører Marianne Grimstad Hansen var det høytidelig snorkutt når Blaker bo- og omsorgssenter åpnet 6. september.

Se vårt siste kommunestyremøte her

Publisert 14. september 2017

Valg 2017

Publisert 01. august 2017  | Oppdatert 09. september 2017

Høsten 2017 avholdes det Stortings- og sametingsvalg i Norge. Sørum kommune avholder samtidig med dette en rådgivende folkeavstemning vedrørende kommunesammenslåing. Manntallet til de tre valgene ligger til offentlig ettersyn på rådhuset frem til over valget.

Nytt regelverk for godt skolemiljø

Publisert 17. august 2017  | Oppdatert 05. april 2018

- I Sørum kommune er vi opptatt av å ha et godt skolemiljø. I år er det kommet nytt regelverk som bidrar til visjonen om nullmobbing, sier kommunalsjef for utdanning, Ivar Bø.