Informasjon om fritak vedrørende eiendomsskatt

For bestemmelser om fritak for eiendomsskatt henviser vi til eigedomsskattelova § 7.

I Sørum kommune er nybygde boliger fritatt for eiendomsskatt det første året etter at de er tatt i bruk.

Søknad om fritak sendes skriftlig til Sørum kommune v/Eiendomsskattekontoret, Pb. 113, 1921 Sørumsand.

 

Mer om Eiendomsskatt

Om Økonomiavdelingen

Ansvarsområder

Økonomiavdelingen i Sørum kommune har ansvar for følgende områder:

  • Langsiktig økonomiplanlegging
  • Økonomistyring
  • Budsjettoppfølging
  • Innkjøp kommunalt og interkommunal samarbeidsordning (NRI)
  • Eiersekretariat
  • Regnskap
  • Lønn
  • Eiendomsskatt
  • Tilskudd til kirkelig fellesråd
  • Utbetaling av tilskudd til private barnehager og livssynssamfunn

Kontaktinfo

Kuskerudvegen 11
1920 Sørumsand
postmottak@sorum.kommune.no
63 86 90 00

Økonomisjef: Sven O. Nylænder