Frogner skole og kultursenter

19. oktober var det offisiell åpning av Frogner skole og kultursenter. Byggeprosjektet omfattet en ny 1-10 skole med fire parallell, nytt kutursenter og nye lokaler til bibliotek.

Prosjektet var i hovedsak delt i to trinn, i det første ble det bygd nye trinnarealer og i det andre kultursenter som også har administrative funksjoner og rom for spesialfag.

Det første byggetrinnet bestod av tre nye bygninger som bindes sammen med en kulvert, og en lettere oppussing av den nyere delen av Frogner skole, som stod ferdig 2006. I nybyggene er det plass til syv trinn med klasserom, lærerarbeidsplasser og elevgarderobe, SFO og naturfagrom.
I 2006 bygget skal de resterende tre trinnene ha sine klasserom, garderober og lærerarbeidsplasser, i dette bygget finnes også klasserom til mat og helse. Denne delen av skolen stod ferdig til skolestart i august 2016. På dette tidspunkt var også de fleste lekearealer og en stor del av uteområdene ferdig.

I det andre byggetrinnet ble den gamle delen av Frogner skole revet for å gi plass til nytt kultursenter som inneholder kultursal til 250 personer, bibliotek, øvingsrom for musikk og teater, kantine, administrasjon til skole og klasserom for spesialfag.
Melvold ungdomsskole ble revet for å gi plass til en ny busslomme, ny drop-off og nye parkeringsplasser. Her er det etablert en ny energisentral, drevet av fornybare energikilder, for oppvarming av samtlige bygg. Utomhusarealene ved det nye kultursentret og skolen er fornyet og gitt en tydelig torg karakter, dette blir en del av nye sentrum i Frogner.

Lekeapparat - kontrollert
Lekeapparat - kontrollert II
Lekeapparat - kontrollert III
Lekeapparat - kontrollert IV
Panoramabilde
bilde 7
bilde 5
bilde 6
bilde 8
Bildet er tatt av Nils Olaf Thonvald i Betonmast
Bildet er tatt av Nils Olaf Thonvald i Betonmast
Bildet er tatt av Nils Olaf Thonvald i Betonmast
Bildet er tatt av Nils Olaf Thonvald i Betonmast
Bildet er tatt av Nils Olaf Thonvald i Betonmast
Bildet er tatt av Nils Olaf Thonvald i Betonmast
Bildet er tatt av Nils Olaf Thonvald i Betonmast
Bildet er tatt av Nils Olaf Thonvald i Betonmast
Bildet er tatt av Nils Olaf Thonvald i Betonmast
Bildet er tatt av Nils Olaf Thonvald i Betonmast
Bilde fra underetasjen bygg E
Bilde fra underetasjen bygg E
Korridor Bygg D - uke 34
Korridor Bygg D - uke 34
Bilde av Torget - uke 34
Bilde av Torget - uke 34
Fasade bygg D
Fasade bygg D
Innervegger etableres i bygg D
Innervegger etableres i bygg D
Skoleplassen sett fra tak bygg C
Skoleplassen sett fra tak bygg C
Tak bygg D og E sett fra tak bygg C
Tak bygg D og E sett fra tak bygg C
Teglfasade bygg D
Teglfasade bygg D
Yttervegg etableres i bygg C
Yttervegg etableres i bygg C
Frogner skole og kultursenter 031215 286
Bildet er tatt av Kristian Tenold, Betonmast 03.12.2015
2015-11-20 11 34 50
2015-11-20 11 38 50
2015-11-20 11 55 08
2015-11-20 11 56 13
2015-11-20 11 57 56