Illustrasjonsfoto gebyrer og innbetalinger faktura fra Sørum kommune

Gebyrer for vann, avløp og renovasjon m.m.

Gebyrene for bl.a. vann, avløp og renovasjon blir vedtatt årlig av kommunestyret.

De gjeldende gebyrene finner du i gebyroversikt.

Mer om Avløpshåndtering

Spørsmål og svar

Priser og gebyrer