Illustrasjonsfoto avløp og toalett

Har du dokultur?

Ikke kast ting i do som ikke hører hjemme der. Tette avløp skaper problemer for deg, naboen og kommunen.

Spillvannsnettet (kloakk) og pumpestasjonene er bygget for å ta hånd om spillvann fra husholdninger, men mange putter ting i vask og toalett som ikke hører hjemme der.

I disse tider opplever Sørum kommune problemer med filler og våtservietter i spillvannsnettet. Dette fører til at toaletter og avløp tetter seg. Tette avløp kan skape problemer både for deg, naboen og kommunen. Fremmedlegemer i spillvannsnettet kan bl.a. føre til tilstopping av kommunale og private spillvannsledninger med den konsekvens at spillvann kan komme inn i boliger.

Ikke kast i do:

  • Mopper, våtservietter, Q-tips, bind, bleier, bomull, kluter, pussegarn m.m. skal ikke kastes i toalettet. Dette skal kastes i søppeldunken.
  • Spesialavfall som olje og oljeprodukter, løsemidler, tynner, maling/beis, fotovæske, fargestoff og lim skal ikke helles i vasken eller toalettet. Dette skal samles opp og leveres på miljøstasjonen.
  • Fett og matolje i små mengder kan hjemmekomposteres. Matolje i store mengder må leveres til avfallsmottak.

Toalettet er ingen søppeldunk:
Driftspersonell i Sørum kommune må ofte rykke ut for å ordne opp når det er tilstopping på ledningsnettet, og i mange tilfeller skyldes dette at folk har kastet ting i toalettet som fører til at ledningen etter hvert har tettet seg. Kommunen får også høyere driftskostnader, som til sist blir fakturert våre abonnenter gjennom avløpsgebyret.

Mer om Avløpshåndtering

Spørsmål og svar

Søknader

Om Kommunalteknikk

Ansvarsområder

Kommunalteknikk skal forvalte kommunens tekniske infrastruktur og ivareta innbyggernes interesser vedrørende dette. I forvaltningsansvaret ligger det at foretaket skal drifte, vedlikeholde og om nødvendig oppgradere kommunens tekniske infrastruktur etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og tekniske normer.

Kommunalteknikk har ansvaret for:
​Kommunale veger
Vann og avløp
Renovasjon

Kontaktinformasjon

Postboks 113, 1921 Sørumsand
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 90 00
sorum.kommunalteknikk@sorum.kommune.no

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk