Riksantikvar Jørn Holme fredet Blaker skanse. Ordfører Marianne Grimstad Hansen tok i mot fredningsbeviset.

Her blir Blaker skanse fredet

Riksantikvaren fredet Blaker skanse 21. september 2018.

Fredningen skjer gjennom landvernplanen for Statsbyggs eiendommer og seks av Statsbygg eiendommer ble i dag fredet. I følge riksantikvar Jørn Holme var det ikke tilfeldig at han ønsket å legge markeringen til Sørum.

– Sørum kommune er forbildet for kulturminnevern i Norge, for dette er noe dere satser på. Når dere blir en ny kommune som skal satse på gode oppvekstvilkår, er det viktig å også formidle kulturhistorien, sier Jørn Holme.

Spilt en viktig rolle
Riksantikvaren sier at Blaker skanse er det best bevarte skanseanlegget fra 1600 – 1700-tallet og er et viktig anlegg i vår nasjonshistorie.       

– Vi kunne alle vært svensker hadde vi ikke hatt festningsanleggene langs Glomma! Derfor er festningsanleggene langs elva spilt en viktig historie, sier han.

Samarbeid mellom stat og kommune er viktig

Både riksantikvaren og ordfører i Sørum, Marianne Grimstad Hansen, er samstemte på Sørum kan ikke alene kan ikke forvalte et slikt anlegg.

– Et godt samarbeid mellom stat og fylke for videre bevaring er viktig, og ikke men ikke minst at det blir godt brukt fremover, sier Holme. 

– Sørum kommune overtok forsvarsanlegget i sommer. Men vi kan ikke ta over forvalteransvaret i et generasjonsperspektiv. Der må staten også ta et ansvar, sier ordføreren i Sørum.

Ordføreren berømmet riksantikvaren for sitt arbeid med «vern gjennom bruk». For ordføreren understreket at selv om anlegget fredes, må det fortsatt kunne brukes. 

– Det skjer mye aktiviteter på Blaker skanse, og jeg har troen på at dette også blir bra fremover, sier ordføreren. 

Mer om Kulturminnevern

Spørsmål og svar

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk