Om Hjemmebaserte tjenester

Ansvarsområder

Hjemmetjenesten i Sørum kommune yter bistand overfor brukere som har behov for hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm eller annen bistand i kortere eller lengre perioder. Hjemmetjenesten er døgnbemannet med fagpersonell 24 timer i døgnet.

Kontaktinformasjon

Hjemmetjenesten Sørum, hovedkontor:
Adresse: Heggelia 5, 1920 Sørumsand
Tlf: 63 86 93 53

Hjemmetjenesten Frogner:
Adresse: Frogner Helsesenter, Duevegen 9, 2016 Frogner
Tlf: 63 82 44 86    Faks: 63 86 60 61

postmottak@sorum.kommune.no

Virksomhetsleder: Terje Solvik

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk