rånåsfoss stasjon_regplan

Høring av forslag til reguleringsplan for Rånåsfoss stasjon

12. mars 2019 - 09. mai 2019
Frist for å sende inn høringssvar er utividet til 8.mai 2019.
Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget. 

Bakgrunnen for planforslaget er Jernbaneverket (Bane NOR) sin konklusjon for nystasjonsstruktur (2016) om at Auli stasjon skal legges ned, og at nytt felles stoppested blir på Rånåsfoss stasjon.

Planforslaget legger til rette for en oppgradering av stasjonsområdet på Rånåsfoss, blant annet ved etablering av to nye plattformer, overgangsbru mellom plattformene, forlenget kryssingsspor, ny innfartsparkering, og fortausløsning langs Eidsvegen fra stasjonsområdet til krysset Sandnesvegen/Sandnesstubben. Planforslaget fra Bane NOR forutsetter rivning av stasjonsbygningen.

Sørum kommune har fremmet alternativt planforslag (Alt. 2) som legger til rette for bevaring av stasjonsbygningen. 

 

Har du innspill?

Merknader kan du sende inn via skjemaet "høringssvar ved offentlig høring" eller per epost til postmottak@sorum.kommune.no eller ordinær post til: Plan, næring og byggesak, Postboks 113, 1921 Sørumsand. Henvis til saksnr. 16/03137

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål eller behov for mer informasjon, kan du ta kontakt med saksbehandler Marie Fidjeland på epost mfidj@sorum.kommune.no, eller telefon: 63 86 91 00.

 

Politisk behandling

Miljø- og samfunnsutviklingutvalget i Sørum kommune vedtok i møtet 7. mars 2019 å legge begge forslagene til reguleringsplan for Rånåsfoss stasjon på høring, sak 19/19. Alle dokumentene som er innsendt av forslagsstiller finnes som vedlegg til de politiske sakene.

Høringssvar ved offentlig høring:
Send inn høringssvar
 

Frist for merknader 08.05.19

 

Dokumenter: