03.07.2019 - 12:17: Problemer med sentralbordet

Hvordan er jakt- og fiskemulighetene i Sørum?

Fiske og jakt i Sørum er variert og byr på mange muligheter og opplevelser.

Fiske
Fisket i Sørum er variert og lett tilgjengelig. Glomma renner gjennom kommunen og er rik på gjedde, lake, karpefisk og en rekke andre arter. Her finner du også ørret, men den treffer du enklest i sideelvene. Eller kanskje i ett av de mange skogstjernene!

Fisket i Glomma organiseres av Overbygningen for Glomma i Akershus og Østfold, som selger fiskekort for store deler av elvestrekningen. Området på nordsiden, nedstrøms Bingsfoss til og med Lushammeren, eies av Akershus Energi og her er det fritt fiske.

I Blaker forvaltes flere fiskevann av Blaker Jeger- og Fiskerforening. Her blir det kalket og satt ut fisk.

Også i Bæreggstjernet i Sørum blir det kalket og satt ut fisk. Vannet forvaltes av Sørumsand og Omegn Sportsfiskerforening.

Nyttige lenker:

Jakt
Elgjakt og rådyrjakt disponeres av grunneierne selv, men ønsker du å jakte rådyr, har Blaker Jeger- og Fiskerforening inngått avtale om jakt i Sørum kommuneskoger og Krogstad skog. Her disponerer foreningen også småviltjakt med muligheter både for hare, rev og skogsfugl.

Vest for Glomma disponerer Sørum Jegerforening småviltjakten. Her er det også gode muligheter for hare, rev og skogsfugl.

Det er også mulig å jakte bever i kommunen. Beverjakten disponeres av Sørum og Blaker Utmarkslag.

Sørum er også rikt på duer og ender. For jakt på disse artene anbefales det at interesserte selv tar kontakt med grunneier.

Viltnemnda i Sørum.

Mer om Friområde

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Om Landbrukskontoret

Landbrukskontoret er organisert under tjenesteområde Miljø og Samfunnsutvikling, avdeling for plan, næring og byggesak. Vi har sentrale oppgaver med fradeling og konsesjon på landbrukseiendommer, bygdeutvikling, miljøtiltak og stell av kulturlandskapet. Vi forvalter en rekke tilskuddsordninger, som produksjonstilskudd, avløsertilskudd og tilskudd til skogkultur. I tillegg har vi ansvaret for en rekke tiltak innen jakt og fiske, natur og miljø, friluftsliv og rekreasjon.

Ansatte

Torunn Hoel              
Fagleder  
Tlf: 63 86 98 37

Ragnhild Aasgaard Lystad 
Rådgiver jordbruk                                                                                                                                                                                                         
Tlf: 63 86 98 38

Eli Tangen Eggum
Rådgiver skog
Tlf: 63 86 91 86

Kontakinformasjon

Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 98 20

landbruk@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Ketil Matvik Foldal