Om Idrettsparken barnehage

Det er viktig for oss å være ute, fordi det gir barna gode muligheter for lek og fysisk aktivitet. Videre har vi et ekstra fokus på lek og glede, sosialt samspill, voksenrollen og dens betydning for barns utvikling og trivsel i barnehagen. Det satses på bruk av IKT som pedagogisk verktøy. Glede, mestring og anerkjennelse er nøkkelord vi vektlegger i hverdagen.

Kontaktinformasjon

Parkvegen 10, 1920 Sørumsand
63 86 90 60
postmottak@sorum.kommune.no

Virksomhetsleder: Natalia Alfarnes 63 86 92 53

Gul avdeling-  63 86 90 63
Grønn avdeling-  63 86 90 64
Blå avdeling- 63 86 90 65
Rød avdeling- 63 86 90 66
Orange avdeling- 63 86 90 67
Lilla avdeling-  63 86 90 68
Fellesrommet- 63 86 90 69