Illustrasjonsbilde gifteringer.

Borgerlig vigsel i Sørum kommune

Fra 1.1.2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler i Norge. Ordfører og varaordfører i Sørum kommune får da vigselsmyndighet. Brudefolk som ønsker å vigsles kan få dette gjennomført.

Hvem kan vigsles i Sørum kommune

Kommunen tilbyr vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge. Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen for at kommunen er pliktig til å tilby vigsel.

Sørum kommune tilbyr også vigsler til andre brudefolk enn de nevnt ovenfor. Det er da en forutsetning at brudefolket selv dekker kostnader kommunen har i den forbindelse.

I Sørum kommune er to administrativt ansatte tildelt vigselsmyndighet i tillegg til ordfører og varaordfører.

Forberedelser

Før inngåelse av ekteskap må det foreligge gyldig prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen. Skjemaer finnes her. Man kan fra juni 2018 søke om prøving av ekteskap digitalt. Informasjon om dette finnes her.

Tidspunkt og sted for vigsler
Kommunen tilbyr vigsel på følgende tidspunkt:

  • kl. 12-15 fredager i partallsuker
    (unntak: uke 9 i stedet for uke 8, uke 25 i tillegg, uke 41 i stedet for uke 40)
  • kl. 12-15 første lørdag i måneden
    (unntak: uke 32 i stedet for uke 31 og uke 41 i stedet for uke 40)

Vi tilbyr ikke vigsler i skolens vinterferie (uke 8), påsken, uke 26-31, høstferien (uke 40), julaften, romjulen og nyttårshelgen.

Vigsler foretas i egnede lokaler som kommunen disponerer.

Det åpnes for andre tidspunkt og plasseringer dersom dette passer for vigsler.

Kostnader

Tilbudet om vigsel er gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Kommunen tar betaling for nødvendige merkostnader dersom brudeparet vigsles ut over vanlig tid. Andre som vil vigsles i Sørum må dekke kostnader for dette. Kommunen tar ikke betalt for mer enn dekningen av nødvendige kostnader.

Ønsker du å vigsles av Sørum kommune?

Brudefolk som ønsker å vigsles i regi av Sørum kommune sender sin henvendelse til politisk sekretariat via postmottaket: postmottak@sorum.kommune.no. I e-posten oppgis navn på brudepar, e-postadresse, telefonnummer, ønsket lokalisering, dato og tid. Kommunen vil ta stilling til muligheten for gjennomføring slik brudeparet ønsker. Legg ved kopi av prøvingsattest.  Henvendelser vedrørende vigsel kan også rettes per telefon på: +47 63 86 90 00.

Ved henvendelse vil politisk sekretariat ta kontakt med brudefolket for å avtale videre gang frem til vigselen finner sted.