Illustrasjonsbilde gifteringer.

Borgerlig vigsel i Sørum kommune

Fra 1.1.2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler i Norge.  Brudefolk som ønsker å vigsles av Sørum kommune kan få dette gjennomført.

Hvem kan vigsles i Sørum kommune

Kommunen tilbyr vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge. Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen for at kommunen er pliktig til å tilby vigsel.

I Sørum kommune er to administrativt ansatte tildelt vigselsmyndighet i tillegg til ordfører og varaordfører.

Forberedelser

Før inngåelse av ekteskap må det foreligge gyldig prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen. Skjemaer finnes her. Man kan søke om prøving av ekteskap digitalt. Informasjon om dette finnes her.

Tidspunkt og sted for vigsler
Kommunen tilbyr vigsel på følgende tidspunkt:

  • kl. 12-15 fredager i partallsuker
    (unntak i skoleferier og høytider)
  • kl. 12-15 første lørdag i måneden
    (unntak i skoleferier og høytider)

Vigsler foretas i egnede lokaler som kommunen disponerer.

Det åpnes for andre tidspunkt og plasseringer dersom dette passer for vigsler.

Kostnader

Tilbudet om vigsel er gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom brudeparet vigsles ut over vanlig tid. Kommunen tar ikke betalt for mer enn dekningen av nødvendige kostnader.

Ønsker du å vigsles av Sørum kommune?

Brudefolk som ønsker å vigsles i regi av Sørum kommune sender sin henvendelse til politisk sekretariat via postmottaket: postmottak@sorum.kommune.no. I e-posten oppgis navn på brudepar, e-postadresse, telefonnummer, ønsket lokalisering, dato og tid. Kommunen vil ta stilling til muligheten for gjennomføring slik brudeparet ønsker.  Henvendelser vedrørende vigsel kan også rettes per telefon på: +47 63 86 90 00.

Ved henvendelse vil politisk sekretariat ta kontakt med brudefolket for å avtale videre gang frem til vigselen finner sted.

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk