Innkjøp

Interkommunale innkjøp

Publisert 21. januar 2016  | Oppdatert 01. februar 2018

Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) er et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen og Sørum. NRI er organisert som et administrativt verskommunesamarbeid etter kommuneloven. Sørum kommune er vertskommune for NRI.  NRI har ansvar for over 100 rammeavtaler og oppfølging av disse.

Formål:

NRI skal være et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom deltakerkommunene med sikte på økonomisk gunstige innkjøpsavtaler og gjennom dette blant annet oppnå:

  • Storkundefordeler ved å opptre som én kunde
  • Reduserte administrative kostnader knyttet til inngåelse av innkjøpsavtaler
  • Redusert antall leverandører og fakturamengde
  • Økt innkjøpskompetanse og kvalitet i innkjøpsarbeidet

Kommunale innkjøp

Publisert 21. januar 2016  | Oppdatert 01. februar 2018

I Sørum kommune er det den enkelte virksomhet som bestiller de varer og tjenester de har behov for, det er ikke noe sentralt bestillerkontor. Sørum kommune har rammeavtaler for en rekke varer og tjenester. Anbud for rammeavtalene utlyses av NRI – Nedre Romerike Innkjøpsamarbeid, eller av den enkelte virksomhet.

Anbud for rammeavtaler som har en totalverdi på minst en halv million må utlyses på den offentlige portalen Doffin. Anbud av lavere verdi blir også ofte utlyst her.
Sørum kommune har en innkjøpskonsulent som kan kontaktes for spørsmål om kommunalt innkjøp og avtaler.

Faktura til Sørum kommune må være adressert korrekt, og oppfylle kravene gitt i bokføringsforskriften § 5-1-1. Det kreves faktura i elektronisk handelsformat (EHF).

Les mer om faktura til Sørum kommune her.

 

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk