Innstillingsutvalgene

Innstillingsutvalgene i Sørum er de politiske utvalgene på nivået under kommunestyret.

Vi har fire innstillingsutvalg i Sørum:


Innstillingsutvalgene har selvstendig vedtaksmyndighet innenfor sitt tildelte ansvarsområde og direkte innstillingsrett til kommunestyret.

Les mer om hvert enkelt innstillingsutvalg i menyen til venstre.

Mer om Politiske råd og utvalg