Hvordan gå frem ved klage på eiendomsskatten?

Klage til Skatteetaten - formuesgrunnlag

Dersom du mener mottatte varsling om eiendomsskattegrunnlag på bakgrunn av formuesgrunnlaget fra Skatteetaten er uriktig må du legge frem klage til Skatteetaten. Nærmere informasjon om dette finner du på Skatteetatens sider:

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Bolig/Kommunal-eiendomsskatt/

 

Klage til Sørum kommune – ved alminnelig taksering

Dersom du mener at mottatte varsling om eiendomsskattegrunnlag ved alminnelig taksering fastsatt av Sørum kommune er uriktig, har du anledning til å klage.

Frist for å klage på eiendomsskatt er 6 uker etter mottatt skatteseddel.

Klagen leveres via elektronisk skjema – nederst på denne siden, eller via hjemmesidens menypunkt Selvbetjening/Søknadsskjemaer og andre skjemaer. Dersom du ikke har anledning å benytte elektronisk skjema ber vi om at klagen sendes Sørum kommune v/Eiendomsskattekontoret, Postboks 113, 1921 Sørumsand.

Det er kun mulig å klage med samme grunnlag en gang i henhold til Eigedomsskattelova § 19.

Klagen som sendes Sørum kommune må inneholde:

  • Klagen merkes tydelig med gårds- og bruksnummer.

  • I tillegg ber vi om at det oppgis e-postadresse og telefonnummer du kan treffes på.

  • Klagen må dokumenteres så godt som mulig. Dersom du klager på faktafeil (f.eks. areal), bør det som utgangspunkt legges frem godkjente og målsatte tegninger, takstrapport fra eiendomsmegler, godkjent takstmann eller lignende. Alle klager som går på faktafeil vil bli vurdert av kommunens fagenheter.

  • Dersom du klager på utøvelsen av skjønnet (sone, indre og ytre faktor i takseringsreglene), ber vi deg om å konkretisere hva du klager over, og begrunne det så godt du kan.

 

Faktura skal betales i påvente av at klagen behandles. Ved medhold i klage, betales tilgodehavende tilbake, mens tilleggsbeløp vil bli innkrevd ved neste faktura.