Kommunale boliger

Sørum kommune har et begrenset antall kommunale boliger tilpasset personer med ulike behov.

Omsorgsboliger
Dette er tilrettelagte boliger på ett plan uten tilknyttet personale. For å bli vurdert må du være i behov av en tilrettelagt bolig, og ikke ha økonomiske muligheter til å skaffe denne type bolig selv på det ordinære markedet.

Boliger for sosialt og/eller økonomisk vanskeligstilte
Dette er boliger i forskjellige størrelser som ligger spredt rundt omkring i hele kommunen. For å bli vurdert må du på grunn av økonomiske, sosiale eller helsemessige forhold ha små muligheter til å finne bolig selv i det ordinære markedet.

Mer om Kommunal bolig

Spørsmål og svar

Søknader

Om NAV Sørum

Ansvarsområder

NAV Sørum har ansvar for følgende:

  • Oppfølging og avklaring av arbeidssøkere
  • Oppfølging av sykmeldte og bistand ved sykefraværsoppfølging
  • Bistand til arbeidsgivere ved rekruttering til faste og midlertidige stillinger, samt formidling av kandidater til praksisplasser
  • Sosialfaglig rådgiving og veiledning
  • Økonomisk rådgivning og forvaltning
  • Boligtjenester, råd og veiledning til hvordan å orientere seg på det private leiemarkedet, behandling av søknader om kommunal bolig, kommunal og statlig bostøtte, startlån og tilskudd
  • Kvalifiseringsprogram
  • Som en del av rusteamet hjelper vi med råd og veiledning på økonomi, bolig, arbeid og aktivitet.
  • Veiledning innenfor familieområdet

Kontaktinformasjon

Verkstedgården
Industrivegen 22
Sørumsand
55 55 33 33
nav.sorum@nav.no
Virksomhetsleder: Ann Iren Vigrestad Fidgett

 

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk