Kommunale kriseplaner

Sørum kommune har i 2018 revidert alle overordnede dokumenter om samfunnssikkerhet og beredskap.

Kontaktperson er beredskapskoordinator Ketil Matvik Foldal, telefon: 63 86 98 23 / 416 93 480 eller epost: ketil.matvik.foldal@sorum.kommune.no.

Kommunens e-postadresse ved viktige beredskapsmeldinger: beredskap@sorum.kommune.no

Plan for kommunal kriseledelse
ROS-analyse for Sørum kommune. Hovedrapport 
ROS-analyse for Sørum kommune. Underlagsrapport
Plan for oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap
Smittevernplan for Sørum kommune

 

Mer om Beredskap