Kommunekart - kartportal for hele landet

Kommunekart-portalen inneholder flere av Sørum kommunes digitale kart. Husk at man må aktivere kartlagene - trykk på pilen ved kommunevåpenet.

Skal du ha situasjonskart til byggesaksbehandling må du fortsatt bestille det hos oss, da dette blir kvalitetssjekket og påført byggegrenser.

I kommunekartportalen kan du:

• Søke på gårds- og bruksnummer på eiendommer
• Se eiendomsgrenser (grensene i eiendomskartet er ikke rettsgyldige og kan inneholde feil)
• Søke på stedsnavn og adresser
• Måle avstander og arealer
• Skrive ut kart
• Lese reguleringsbestemmelser for de forskjellige planområdene (WebPlan)
• Finne ut hvilken skolekrets, grunnkrets, eller valgkrets du bor i (SeEiendom)