Kommuneplanen 2019 - 2031 til sluttbehandling

Forslag til kommuneplan 2019 – 2031 har vært på høring, og kommer nå opp til sluttbehandling.

Saken ble behandlet i kommuneplanutvalget 25.04.2019, og kommer opp i kommunestyret 12.06.2019. Du finner planforslaget under Miljø- og samfunnsutviklingsutvalgets møte 25.04.2019 sak 24/19.