Om Frogner skole og kultursenter

Virksomhetsinformasjon

Frogner skole og kultursenter ligger i sentrum av tettstedet Frogner. Dette er en 1-10 skole med ca 955 elever i skoleåret 2019/2020. Det komplette anlegget med skole, kultursal, kantine, svømmehall og bibliotek ble ferdigstilt til skolestart 2017.

Kontaktinformasjon

Besøk: Trondheimsvegen 362, 2016 Frogner
Post: Postboks 113, 1921 Sørumsand

Tlf. skole 63 86 95 00

Tlf. kultursenter/bibliotek 63 86 94 50

postmottak@sorum.kommune.no

Virksomhetsleder: Birgit Thronæs