15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Kulturskole - oppsigelse av plass

Informasjon til deg før du søker

Når man har fått elevplass ved en av kulturskolens aktiviteter, beholder man denne inntil kulturskolen har mottatt skriftlig utmelding. Ved utmelding benyttes skjemaet "Kulturskole - Oppsigelse av plass" (se link under), og dette må gjøres innen våre frister 1. juni og 1. desember. (Gjelder ikke kurs).

Du må altså logge inn i systemet for å si opp plassen. Det er fordi når du er logget inn, så kan du velge hvilke aktiviteter du ønsker å si opp. Du logger inn med elevens fødselsnummer (6 sifre) og passord. Hvis du har glemt passordet, så bruk "glemt passord"-funksjonen. Skriv inn registrert epostadresse. Ta kontakt med kulturskolen dersom du har problemer med å logge inn.

Dersom kulturskolen ikke har mottatt skriftlig utmelding innen disse fristene, regnes eleven fortsatt som elev kommende semester, og må betale for dette semesteret i sin helhet.

Dersom man har plass ved flere aktiviteter, er det viktig å oppgi hvilken plass man sier opp.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Musikk- og kulturskole

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter