15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Kulturskole - søknad om plass

Informasjon til deg før du søker

Søknad om elevplass sendes kulturskolen. Det er venteliste på mange aktiviteter, men elever blir tatt opp fortløpende etter hvert som det blir ledige plasser.
Opptak av elever skjer etter dato for mottatt søknad på de ulike aktiviteter.
Søknad om elevplass må skje skriftlig. Vårt elektroniske søknadsskjema skal benyttes både til innmelding og utmelding.

Personvern og behandling av din søknad

Sørum kommune har en personvernerklæring som gjør rede for hvordan personopplysninger behandles.

Når du har sendt inn skjemaet, så vil du i løpet av noen dager finne igjen skjemaet på Min Side (krever innlogging med ID-porten). Hvis søknaden medfører vedtak fra Sørum kommune vil du også finne igjen vedtaket på Min Side.

Mer om Musikk- og kulturskole

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter