Om Landbrukskontoret

Landbrukskontoret er organisert under tjenesteområde Miljø og Samfunnsutvikling, avdeling for plan, næring og byggesak. Vi har sentrale oppgaver med fradeling og konsesjon på landbrukseiendommer, bygdeutvikling, miljøtiltak og stell av kulturlandskapet. Vi forvalter en rekke tilskuddsordninger, som produksjonstilskudd, avløsertilskudd og tilskudd til skogkultur. I tillegg har vi ansvaret for en rekke tiltak innen jakt og fiske, natur og miljø, friluftsliv og rekreasjon.

Ansatte

Torunn Hoel              

Fagleder  

Tlf: 63 86 98 37

Ragnhild Aasgaard Lystad 

Landbruksveileder                                                                                                                                                                                                           

Tlf: 63 86 98 38

Eli Tangen Eggum

Rådgiver skog

Tlf: 63 86 91 86

Kontakinformasjon

Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand (Vektergården)
63 86 98 20

landbruk@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Ketil Matvik Foldal