03.07.2019 - 12:17: Problemer med sentralbordet
Tiur - foto Pål Brenne

Landbruksnytt nr. 1 - 2019

Mye viktig informasjon i årets første landbruksnytt

Innhold i landbruksnytt:

  • Søk om produksjonstilskudd innen 15. mars
  • Spesielle miljøtiltak i jordbruket- SMIL  
  • Fordeling av tilskudd skog og NMSK-tilskudd i Sørum
  • Årsmøte i Blaker og Sørum skogeierlag
  • Nytt regionalt miljøprogram
  • Statistikk produksjonstilskudd 2018
  • Tilskudd til verdiskaping rundt Nordre Øyeren
  • Temakurs - tilleggsnæring på gården
  • Langtidsleie av egnet bygg til senter for hjemløse dyr

Se hele informasjonsbladet.