bekkeblom

Landbruksnytt nr. 2 - 2019

Mye interessant å lese i denne utgaven av Landbruksnytt

 • IBU-midler
 • landbruksplast
 • barkebillenytt
 • drenering
 • RMP-veileder
 • nytt om Lillestrøm kommune - Landbrukskontoret i Lillestrøm kommune blir lokalisert i Vektergården på Sørumsand
 • høringssak Bingen lenser og områdene rundt
 • elgjakt i kommuneskogen
 • NMSK-tilskudd
 • nedleggelse av damanlegg
 • aksjon skogkultur
 • skogfond
 • temamøte om rovdyr og rovviltavvisende gjerder

Landbruksnytt nr. 2 - 2019