03.07.2019 - 12:17: Problemer med sentralbordet
Rosita Eliassen (t.v) og Marianne Lingner i demensteamet sammen med Bjørn E. Lofstad  i Nasjonalforeningen for folkehelsen og ordfører Marianne Grimstad Hansen.

Lokalsamfunnet i Sørum skal bli demensvennlig

Sørum kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen har signert en avtale som skal gjøre Sørum mer demensvennlig.

I avtalen om et demensvennlig samfunn skal kommunen bidra med kunnskap og økt bevissthet, slik at personer med demens kan bli bedre inkludert i nærmiljøet. Sørum kommune skal nå sette ned en arbeidsgruppe og skal deretter holde kurs for næringslivet om demens.

            – Sørum kommune har lenge satset på en god eldreomsorg og har høy kompetanse om demens. Vi ønsker at folk skal kunne bo hjemme lengre. Demens er en sykdom som kan ta lang tid å oppdage og kartlegge. Derfor er det viktig at lokalsamfunnet, og spesielt næringsliv får økt kunnskap om demens, sier ordfører i Sørum kommune, Marianne Grimstad Hansen.

Flere får demens
122 kommuner har i dag signert avtale om et mer demensvennlig samfunn. Bjørn E. Lofstad i Nasjonalforeningen for folkehelsen forteller at demenstallene øker hvert år.

– I 2040 er det beregnet at så mange som 140.000 nordmenn vil ha demens. Årsaken er at vi blir eldre og at legene har blitt flinkere til å diagnostisere sykdommen, sier han.

Bjørn E. Lofstad i Nasjonalforeningen for folkehelsen sammen med ordfører Marianne Grimstad Hansen.

Butikker trenger økt demenskunnskap

Seniorkontakt Marianne Lingner i Sørum kommune forteller de deler av næringslivet som møter innbyggere til daglig skal kurses av kommunen. For eksempel matbutikker, kafeer, frisører og banker. 

– Det kan være at matbutikken ser at en voksen bare går rett forbi kassen med handlekurven full av mat, uten å betale. Med økt kunnskap om demens kan butikken håndtere dette på en andre måte enn å for eksempel ringe politiet, sier Lingner.

– Skedsmo signerte denne avtalen i fjor og har gjort seg gode erfaringer. Dette gjør meg trygg på at dette arbeidet også blir tatt videre inn i kommende Lillestrøm kommune, sier ordføreren. 

Marianne Grimstad Hansen meldte seg inn og ble demensvenn hos Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Marianne Grimstad Hansen registrerte seg også som demensvenn etter møtet med Nasjonalforeningen for folkehelsen i dag.

Mer om Seniorkontakt

Spørsmål og svar