15.10.2019 - 15:08: Stor elgfare

Min side

Logg på Min side og få tilgang til:

  • Innsendte søknader, vedtak og andre dokumenter
  • Faktura og betalingsstatus (gebyrer)
  • Kommunale eiendomsavgifter (gebyrer)
  • Eiendomsskatt (skattegrunnlag, satser og eiendomsskatt)
  • Vannmåler (tilknytninger, målepunkt og måleavlesninger)
  • Eiendommer (bygningsnummer, adresse, eieropplysning)

Innsynstjenesten krever pålogging gjennom ID-porten. Du kan logge på med MinID, BankID, BuyPass eller Commfides.

Besøk idporten.no for mer informasjon om pålogging.

Du kan også analysere energiforbruket på din bolig gjennom Energiportalen.


Klikk her for pålogging via ID-porten