Minirenseanlegg, tømming

Opprydning og oppgradering av mindre avløpsanlegg i Sørum kommune

Publisert 20. februar 2018  | Oppdatert 20. februar 2018

Sørum kommune er pålagt å jobbe målrettet mot at alle vannforekomster skal ha god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021.

Minirenseanlegg, tømming

Publisert 24. februar 2017  | Oppdatert 21. mars 2017

Tømming av slam fra minirenseanlegg

Sørum kommune har fra og med 01.01.2017 innført at kommunen skal stå for tømming av alle minirenseanlegg som har våtslamlager.
Kommunens renovatør er Br. Stenskjær AS.

Den enkelte leverandør av anleggene, sørger for at Sørum kommune får en oppdatert liste over alle anlegg som skal tømmes en gang pr. år.
 

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk