Møtekalender

Møtekalender
UtvalgJanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDes
Arbeidsmiljøutvalget   09
30
  11
08
  23
14
  09
07
Barns og unges kommunestyre       27
            23
 
Diverse ad hocutvalg 26
  09
13
  24
  19
  11
19
   
Eldrerådet 11
15
29
  24
    30
    22
 
Kirkelig fellesråd, kommunens representanter 19
  02
  04
25
    24
  19
   
Kommunestyret   02
16
27
31
15
    07
26
23
14
Kontrollutvalget   15
23
  11
16
  30
  19
22
 
Kulturutvalget 18
  01
05
24
21
  23
    08
29
 
Miljø- og utviklingsutvalget 18
  01
12
24
21
  30
    08
29
 
Oppvekstutvalget 19
  02
06
04
25
    24
    09
30
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11
      24
    16
    22
 
Sosial- og omsorgsutvalget 20
  03
07
26
    25
    10
01
Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF   03
21
  05
      15
  24
 
Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF   09
17
05
14
19
07
16
  11
22
22
20
  01
15
Styret for Sørum kommunalteknikk KF 20
  09
23
13
11
22
  17
28
26
16
07
Valgstyret     09
  11
      12
     
Økonomi- og administrasjonsutvalget 26
  09
23
13
11
08
22
  31
    02
16
07
14


Vi gjør oppmerksom på at møteprotokollen legges ut umiddelbart etter at de enkelte utvalgene har hatt møte. Møteprotokollen blir formelt godkjent i utvalgets neste møte. Fram til protokollen er formelt godkjent, er den derfor å anse som en foreløpig protokoll, som kan inneholde feil. Disse blir rettet ved den formelle godkjennelsen, og godkjent protokoll blir lagt ut.

Mer om Politiske partier