informasjon

Mye snø og regn de neste dagene - glatte veier!

Det er meldt ca 10 cm snø det neste døgnet og fra lørdag er det meldt mye regn.

Vi er i full gang med fres for å rydde i kryss og få bort noen av de harde brøytekantene. Brøyting vil fortsette det neste døgnet.
Regnvær og temperatur vil sees an og vi er klare med både salt og grus.

Sørg for at biler, tilhengere osv ikke er ulovlig parkert og til sjenanse for brøytebilene.

Vi ber om at man kun ringer vakttelefonen ved akutt situasjon!
Brøyteklager og andre spørsmål må vente.

Vis hensyn til hverandre og kjør forsiktig.

Sørum Kommune
Fagansvarlig vei og veilys