Åpning av Blaker bo og omsorgssenter med statsråd Bent Høie og ordfører Marianne Grimstad Hansen.

Nå har Blaker- bo og omsorgssenter åpnet

 - Innflyttingsfester er det beste jeg vet! Det er fint å treffe gamle venner i nye omgivelser. Det er fint å feire starten på noe nytt, sier statsråd Bent Høie. Sammen med ordfører Marianne Grimstad Hansen var det høytidelig snorkutt når Blaker bo- og omsorgssenter åpnet 6. september.

I det nye aktivitetsrommet var rundt 150 gjester samlet. Både beboere, pårørende, ansatte og politikere ville se det nye bygget. Fjuk bofellesskap og Blaker aldersheim er slått sammen til en ny virksomhet; Blaker bo- og omsorgssenter. Det nye omsorgssenteret er bygd i tilknytning til Fjuk bofellesskap, og består av en somatisk enhet med 32 plasser, og en demensenhet med 27 plasser.

- Vårt mål er at Blaker bo- og omsorgssenter skal være et hjem, et godt sted å bo, med et trygt og forutsigbart miljø med stor grad av respekt, verdighet og faglighet, sier kommunalsjef Bjørg Torill Madsen.

Hun sier at Sørum kommune vektlegger personsentrert omsorg, individuelle aktivitetsplaner, jevnlige legemiddelgjennomganger, samt at alle beboere skal ha sin egen primærkontakt.

- Vi har som mål at nærmiljøet og andre aktører skal komme hit med ønske å bruke omsorgssenteret og skape et godt og aktivt miljø med ulike arrangementer, som gir gjensidighet for både de eldre som bor her og de besøkende, sier hun.

Satser på velferdsteknologi
Under omvisningen fikk helse - og omsorgsministeren se hvordan Sørum kommune har tatt i bruk velferdsteknologi. Hovedhensikten er økt trygghet og økt selvhjulpenhet hos beboerne.

- Velferdsteknologi gjør også arbeidshverdagen lettere for de ansatte. Velferdsteknologi frigjør tid, slik at de ansatte får mer tid sammen med beboerne med sine varme hender.

Det er for eksempel tatt i bruk elektronisk legemiddelkabinett som reduserer faren for feilmedisinering og behovet for mange manuelle, tidkrevende arbeidsoppgaver, samt ny varslingsteknologi som gir økt trygghet for beboerne.

- Vi ønsker å benytte velferdsteknologi i flere deler av tjenestetilbudet vårt fremover. Vårt mål er at innbyggerne våre skal ha mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig, og kunne oppleve selvstendighet og mestring i hverdagen, sier ordfører Marianne Grimstad Hansen.

_DSC5081
_DSC5085
_DSC5117
_DSC5158
_DSC5188
_DSC5191
_DSC5195
_DSC5220
_DSC5223
_DSC5246
_DSC5261
_DSC5275
_DSC5298
_DSC5318
_DSC5324
_DSC5353

Mer om Langtidsopphold

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer