Næringslivet i Sørum

Sørum er en grønn jordbrukskommune, og vi har sterke industritradisjoner bl.a. innen vannkraft, industri og metallbearbeiding. Vi er del av Osloregionens bo- og arbeidsmarked, og høy innflytting og stor utpendling preger kommunen.

Sørum ligger sentralt plassert, med Oslo i vest, Oslo Lufthavn Gardermoen i nord og ikke langt til svenskegrensa i øst. I vest går E6, Flytoget og NSB/Eidsvollbanen (“Hovedbanen”) gjennom kommunen; i øst går NSB/Kongsvingerbanen.Næringstrukturen i sørum.jpg

Kommunens administrasjonssenter ligger på Sørumsand. Andre tettsteder i kommunen er Frogner, Blaker, Lørenfallet, Rånåsfoss, Lindeberg og Lundermoen/Lunderåsen.

Sørum omtales ofte som en landbrukskommune og en pendlerkommune. Det er kort reiseavstand til Oslo og Lillestrøm: fra Sørumsand er det 30 minutter reisetid med Kongsvingerbanen til Oslo S, fra Frogner 22 minutter med Eidsvollbanen.

Sterk befolkningsvekst

Siden årtusenskiftet har befolkningen i Sørum økt med 40 prosent. Blant alle landets kommuner er det bare Rennesøy og Ullensaker som har opplevd sterkere relativ befolkningsvekst enn Sørum de siste 15 årene.

To tredeler av befolkningen er i yrkesaktiv alder. Per 4. kvartal 2013 er det er registrert 8818 sysselsatte med bosted i Sørum. Tre av fire syssel­satte er utpendlere, og nær halvparten av disse jobber i Oslo. Også Skedsmo, Lørenskog og Ullensaker – med store arbeidsplasser som Ahus, hovedflyplassen og Kjeller-miljøet – er viktige arbeidssteds­kommuner.

Sørum har en arbeidsplassdekning på 55 %. Halvparten av de som jobber i Sørum, er innpendlere, og største innpendlerkommuner er Nes, Oslo og Skedsmo.

Offentlige tjenester og varehandel dominerer

Mer enn hver tredje arbeidsplass i Sørum er i offentlig sektor. Over en tredel av jobbene i Sørum er i næringene helse- og sosialtjenester og varehandel. Andre store næringer, målt i antall arbeidsplasser, er bygge- og anleggsvirksomhet, undervisning og offentlig administrasjon.

Mange små virksomheter

Det er registrert nær 3000 aktive foretak med besøks- og/eller postadresse i Sørum. 64 prosent av disse er enkeltpersonforetak. Foretakene omfatter både privat, offentlig og frivillig sektor.

SSB har registrert over 1500 virksomheter i Sørum per 1. januar 2014. Det store flertallet av virksomhetene er små, målt i antall ansatte: Totalt 1300 virksomheter - 87 prosent - har fire eller færre ansatte.

Store landbruksarealer

Sørum kommune er 207 kvadratkilometer i utstrekning. 36 prosent av arealet (71 880 daa.) er jordbruksareal, og 54 prosent er produktiv skog. 80 prosent av jordbruksarealet brukes til kornproduksjon.

God score i NHOs kommune-NM

NHOs kommune-NM 2014 gir Sørum 23. plass blant 428 kommuner. Sørum scorer godt på demografi, lokal attraktivitet og kommunal økonomi, men har dårlig score på arbeidsmarked (pga. høy utpendling og stor andel offentlige arbeidsplasser).

Mer om Bedriftsetablering

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk