Orderudjordet - figur 1 - planområde

Offentlig ettersyn - forslag til utbyggingsavtale for Orderudjordet

Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget (MSU) i Sørum kommune vedtok 07.03.2019, sak 18/19 å legge forslag til utbyggingsavtale for Orderudjordet ut til offentlig ettersyn.
Frist for merknad innen 24.04.2019.

Les hele saken på våre hjemmesider.

Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til forslaget.

Grunneiere og berørte parter mottar forslaget via e-post, ordinær post, eller digipost. Det vil også være oppslag i Vektergården.

Eventuelle merknader sendes inn via skjemaet "høringssvar ved offentlig høring" sak 18/03593, eller via ordinær post til: Sørum kommune, plan, næring og byggesak, postboks 113, 1921 Sørumsand. Alternativt via e-post: postmottak@sorum.kommune.no. 

Er det behov for ytterligere informasjon, kontakt saksbehandler Lisa Lyngmo på e-post eller telefon 63 86 98 20.

Frist for merknad innen 24.04.2019.

Høringssvar ved offentlig høring, sak 18/03593:
Skjema for innsending av merknader

 

Saksfremlegg
Vedtak MSU
Varselbrev
Forslag til utbyggingsavtale
Avtale om justeringsrett