Idrettsparken barnehage

Om oss i Idrettsparken barnehage

Idrettsparken barnehage stod ferdig august 2008, i dag går det 123 barn i barnehagen.

Det er seks avdelinger, hvorav tre er for småbarn og tre for store barn. Dette kan endre seg hvis behovet endrer seg.

Vi har to barnehagelærere på hver avdeling, hvorav den ene har lederansvaret, og to assistenter eller fagarbeidere. Vi har fokus på samarbeidet på tvers til barn og foreldres beste.
Du skal være like heldig uansett hvilken avdeling du kommer på, å hindre flaks eller uflaks er viktig for oss.

Vi deler barnegruppene i mindre grupper så ofte vi har anledning. Noen er ute og noen er inne. Vi har en egen skolestartergruppe som går fra avdelingen fire ganger i uken.
De har skoleforberedende aktiviteter og lek i grupper, med fokus på blant annet utvikling av sosial kompetanse. Det er viktig å kunne hevde seg selv og sine meninger, kunne vente på tur, vise empati og prososial adferd. Utvikling av sosial kompetanse er vel så viktig som formell kompetanse.

Vi har samlet møtene våre i møtedager, for å få mest mulig ro på avdelingene gjennom uka. Det er satt av tid til samarbeidsmøte for pedagogene som grunnlag for utvikling av barnehagens pedagogiske ståsted og praksis.

Gjennom kompetanseutvikling arbeider vi nå med å utvikle et fellesspråk, kompetanse og praksis. Personalet er barnehagens viktigste ressurs.

Mer om Barnehageplass

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter

Om Idrettsparken barnehage

Det er viktig for oss å være ute, fordi det gir barna gode muligheter for lek og fysisk aktivitet. Videre har vi et ekstra fokus på lek og glede, sosialt samspill, voksenrollen og dens betydning for barns utvikling og trivsel i barnehagen. Det satses på bruk av IKT som pedagogisk verktøy. Glede, mestring og anerkjennelse er nøkkelord vi vektlegger i hverdagen.

Kontaktinformasjon

Parkvegen 10, 1920 Sørumsand
63 86 90 60
postmottak@sorum.kommune.no

Virksomhetsleder: Natalia Alfarnes 63 86 92 53

Gul avdeling-  63 86 90 63
Grønn avdeling-  63 86 90 64
Blå avdeling- 63 86 90 65
Rød avdeling- 63 86 90 66
Orange avdeling- 63 86 90 67
Lilla avdeling-  63 86 90 68
Fellesrommet- 63 86 90 69