Om Sørumbarnehagen

Sørum har et mangfold av barnehager med ulik organisering, størrelse, pedagogisk profil og eierskap. Fra små familiebarnehager til større moderne barnehager med godt over 100 barn.

I Sørum kommune består barnehagetilbudet av 18 barnehager av ulik størrelse, med ulike eiere og driftsformer.
5 barnehager er kommunale og 13 barnehager er private, hvorav 3 driftes som familiebarnehager.

Som barnehagemyndighet skal kommunen sikre et helhetlig barnehagetilbud av god kvalitet, som er tilpasset lokale behov, mens eier av den enkelte barnehage skal drifte barnehagen i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Det er eier som fastsetter barnehagens vedtekter.  

Videre er kommunen ansvarlig for all søknadsregistrering og samordning av barnehageopptaket.

Sørum kommune arbeider målrettet for å kunne møte morgendagens utfordringer, og gjennom prosjektet "Barnehagene og skolene i Sørum – landets beste" står kvalitet på barns oppvekstmiljø i fokus.

Samarbeid med andre kommunale tjenesteområder
Den enkelte barnehage samarbeider med ulike tjenesteområder ut fra hvilke behov som finnes i barnegruppen og hos det enkelte barn. Det vil ikke foregå noe samarbeid omkring enkeltbarn uten at foresatte er informert.

Det samarbeides blant annet med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), familiesenteret, helsestasjon og barnevern.

Godkjenning av og tilsyn med barnehager
Kommunen er godkjenningsmyndighet og tilsynsmyndighet for all barnehagevirksomhet i kommunen.

Mer om Barnehageplass

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk