Bilde av et rådyr i snøen

Oppfordring til hundeeiere - hold hunden i bånd

Vi anmoder om at hundeeiere må ta hensyn til vilt i disse dager og holde hunden i bånd

Grunnet store snømengder har hjortedyrene vansker med å ta seg frem.

Til dere som har hund og går tur med hund, anmoder vi om at dere holder hunden i bånd.

Kommunen i samarbeid med viltnemda, vurderer å innføre ekstraordinær båndtvang. Uavhengig av om det er innført ekstraordinær båndtvang har hundeeiere et ansvar i følge Hundeloven §4: "Vilkår for å la hund være løs: Hunder kan være løse bare når de: a) blir fulgt og kontrollert på aktsom måte. Videre: Hunder skal alltid holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt."