Opplev Sørum

Konseptet Opplev Sørum ble født våren 2010, da Dag Winding-Sørensen, Blaker og Sørum historielag, tok initiativ og inviterte en rekke organisasjoner i Sørum til å vise fram bygdene våre. Dette resulterte i fire Opplev Sørumdager sommeren 2010.

Nettstedet Opplev Sørum er utviklet av Really v/Jørgen Kirsebom for å markedsføre kulturtilbudene i Sørum lokalt, men også for å øke nær- og dagsturisme.

Mer om Lokalhistorie