Pågående høringer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Allevegen 1 på Lørenfallet

Publisert 19. juli 2018  | Oppdatert 20. juli 2018

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging. Frist for å sende inn innspill er satt til 10.09.18. Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget

Varsel om oppstart av detaljregulering for Bankgården og Sentrumsgården, og oppstart av forhandling om utbyggingsavtale

Publisert 26. juni 2018  | Oppdatert 20. juli 2018

Frist for å sende inn innspill er 01.09.18. Kommunen oppfordrer lag og organisasjoner, grunneiere og andre berørte til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planforslaget.

Offentlig ettersyn av kommuneplan 2019 - 2031 - arealdelen

Publisert 21. juni 2018  | Oppdatert 10. august 2018

Frist for merknader er 26.09.2018. Kommunestyret i Sørum kommune vedtok 13.06.2018 i sak 131/18 å legge forslag til kommuneplan 2019 – 2031 - arealdelen ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 11-14.

Høring av forslag til utbyggingsavtale Sennerudtoppen

Publisert 21. juni 2018  | Oppdatert 15. juli 2018

Frist for å sende inn høringssvar er 1.9.2018