Planer, prosjekter og rapporter

Under dette menypunktet vil du finne ulike planer, informasjon om prosjekter, års- og tertialrapporter, utbyggingsområder og mye mer. Både tjenesteområdene og de kommunale foretakene vil være bidragsytere.

De overordnede planene, kommuneplanen og handlingsprogram med økonomiplan, gir retning både for arbeidet med samfunnsutviklingen i kommunen og for omfang og utvikling av de tjenestene kommunen yter til sine innbyggere.

Disse to overordnede planene er også styrende for alle andre planer og prosjekter.