Redusert bemanning i Frisklivssentralen

På grunn av redusert bemanning vil Frisklivssentralens tilbud i en periode dessverre være noe redusert. Den reduserte bemanningen skyldes uforutsette hendelser, og vil kun være for en liten periode. For å kunne opprettholde drift og gi et best mulig tilbud i denne perioden har vi valgt å midlertidig ta aktivitetstimen i «Trening i varmtvann» av timeplanen. Vi beklager dette, og oppfordrer alle berørte til å benytte seg av alternative aktivitetstimer så lenge. Resten av aktivitetene på timeplanen går som normalt. I denne perioden vil vi prioritere å opprettholde aktivitets- og kurstilbudet. Dette fører dessverre til at noen individuelle avtaler vil måtte utsettes, og det må påberegnes lengre ventetid enn normalt ved henvisninger til oss. 

Ta gjerne kontakt med oss hvis det er spørsmål.

Telefon: 468 98 473
E-post Sørum kommune: frisklivssentralen@sorum.kommune.no
E-post Fet kommune: frisklivssentralen@fet.kommune.no

Mer om Byggesak