Regelverk knyttet til eiendomsskatt i Sørum kommune

 
Dokumenter/lenker
Eigedomsskattelova
Eiendomsskattevedtekter for Sørum kommune
Retningslinjer for taksering av eiendommer
Kommunestyrevedtak av 01.02.2017, sak 16-05786.