Reglementer og styringsdokumenter

Her finner du først en kortfattet introduksjon til hvert av de politiske reglementene som styrer utvalgenes "indre liv" og forholdet mellom politisk og administrativt nivå i kommunen. Deretter finner du lenke til disse reglementene.

Se lenker til de enkelte reglementene nederst på siden.

Delegeringsreglement
Kommunestyret har vedtatt reglement for i hvilke saksområder kommunestyret selv skal fatte vedtak, hvilke saksområder som delegeres til andre politiske utvalg, og hvilke som delegeres til rådmannen.

Reglementer for de politiske utvalgene med reglement for godtgjørelser til folkevalgte
Kommunestyret har vedtatt reglement for sine egne møter. Reglementet gjelder også så langt det passer for innstillingsutvalgene og de øvrige folkevalgte organene i Sørum kommune, og inneholder bl.a. reglement for godtgjørelser til folkevalgte, reglement for kontrollutvalget, eldrerådet osv.

Økonomireglement
Økonomireglementet utfyller kommunelovens økonomibestemmelser med tilhørende forskrifter.

Kjøreregler for samspillet mellom politisk og administrativt nivå
Sørum kommunestyre vedtok i 1996 et sett "Kjøreregler for samspillet mellom politisk og administrativt nivå", som bl.a. skal bidra til å sikre at "politikk er politikk, og administrasjon er administrasjon" samt at samhandlingen mellom de to nivåene skal fungere på en åpen og god måte, preget av tillit. Ethvert nytt kommunestyre og innstillingsutvalg har siden sluttet seg til disse kjørereglene og gjort dem "til sine". Kjørereglene har siden 1996 blitt ajourført og forbedret en rekke ganger.

Reglement for spørrekvarten
Møtene i de sentrale politiske utvalgene i Sørum kommune er åpne for publikum. Dette gjelder kommunestyret og de såkalte innstillingsutvalgene. Hvert møte i disse utvalgene åpner med et åpent spørrekvarter, "spørrekvarten", for publikum og politikere. I spørrekvarten kan man stille spørsmål til utvalgsleder og regne med å få et svar der og da. Før man møter fram og stiller spørsmål kan det være greit å kjenne reglementet for spørrekvarten. Les mer om spørrekvarten. Spørsmål til spørrekvarten kan meldes ved å fylle ut og sende inn skjemaet du finner i Spørsmål til spørrekvarten.

Mer om Politiske råd og utvalg

Vil du hjelpe oss med å lage bedre nettsider?

I 2020 blir nettstedene til Sørum, Fet og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted.

Vi trenger hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm.kommune.no, slik at du finner det du trenger i den nye kommunen.

Oppgavene tar omtrent 10 min.

Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

Lukk