Spørsmål og svar

Søknader

Priser

Juridiske beskrivelser

Dokumenter

Om Sørum skole

Virksomhetsinformasjon

For tiden er det 157 elever på Sørum skole. Vi ligger landlig til rett utenfor Lørenfallet og i nærheten av Sørum kirke. Skolen har god tilgang på fine uteområder, og med lysløype som nær nabo. Skolen har et godt etablert arbeidsmiljø, noe vi mener gjenspeiler seg i et godt læringsmiljø for elevene. Skolens pedagogiske plattform bygger på prinsippet ”skole og hjem sammen om faglig og sosial læring”. Vi opplever et godt samarbeidsklima med foreldrene, og sammen med dem ønsker vi å sette fokus på læring og trivsel

Kontaktinformasjon

Bingenvegen 2-4, 1923 Sørum
Skolen: 63 86 97 20 SFO: 476 03 746 / 481 33 348
postmottak@sorum.kommune.no
Virksomhetsleder: Jon Arild Israelsen